ESOL Owls

Dạy kèm trực tuyến miễn phí cho học sinh từ Mẫu Giáo tới Lớp 12


Đang tìm một gia sư có thể nói ngôn ngữ của bạn?

Chương trình ESOL Owls được tạo ra để giúp học sinh trong quá trình học tại nhà trong đại dịch COVID-19. Chúng tôi kết nối học sinh với các gia sư từ các trường Đại Học lớn tại Mỹ. Các gia sư chúng tôi có kinh nghiệm giảng dạy học sinh và nói trên 30 ngôn ngữ thứ hai. Gia sư có thể giúp học sinh với bài tập về nhà, tiếng Anh, tập đọc, toán học, và nhiều môn khác.

Chọn một trong những ngôn ngữ dưới đây để tìm bản dịch.

Thông Tin Chương Trình

Chương trình ESOL Owls đã được thành lập tháng Tư, 2020 tại trường Đại Học University of Maryland, College Park. Chỉ sau 3 tháng thành lập, hơn 100 học sinh đã đăng ký. Chương trình được hoàn toàn chủ nhiệm và tổ chức bởi các sinh viên đại học từ nhiều trường khác nhau. Các gia sư của chương trình có thể nói trên 30 ngôn ngữ thứ hai và có nhiều kinh nghiệm giảng dạy.

Chương trình nhằm mục đích kết nối các học sinh và gia sư qua các ngôn ngữ hoặc sở thích chung. Chúng tôi cam kết thúc đẩy các mối quan hệ có ý nghĩa giữ học sinh và các gia sư bằng cách cung cấp dịch vụ dạy kèm miễn phí này.

150

học sinh

30+

ngôn ngữ

Chương trình hoạt động như thế nào?

Để được dạy kèm, xin vui lòng điền vào đơn đăng ký của chương trình. Sau khi đơn được nhận, chúng tôi sẽ xem xét thông tin và kết nối học sinh với gia sư. Học sinh sẽ được dạy kèm trực tuyến hoặc qua điện thoại.


Học sinh nào đủ điều kiện?

Những học sinh từ mẫu giáo tới lớp 12 có thể tham gia chương trình chúng tôi. Mặc dù chương trình ESOL Owls tập trung vào học sinh ESOL trong vùng Maryland và DC, người lớn và những người nói tiếng Anh bản xứ có thể vẫn có thể tham gia chương trình.

Những gia sư là ai?

Chương trình ESOL Owls có trụ sở tại trường Đại Học University of Maryland, College Park. Các gia sư của chúng tôi đến từ tiểu bang Maryland, D.C., và toàn quốc.


Muốn tình nguyện cùng chúng tôi?

Điền vào mẫu đơn của chúng tôi để trở thành một gia sư hoặc thành viên của team chúng tôi.

Có câu hỏi?

Vui lòng đọc qua mục câu hỏi thường gặp hoặc email chúng tôi tại esolowls@gmail.com.