ESOL Owls

آموزش مجانی آنلاين

برای دانش آموزان کودکستان تا کلاس ۱۲ در برنامه ی "ESOL"

دنبال معلم خصوصی که زبان خودتان را صحبت میکند می گردید؟

ESOL Owls در دوران کووید-۱۹ آموزش خصوصی در منزل شما را ممکن می کند. ما دانش آموزان کودکستان تا کلاس ۱۲ را برای کمک در مشق, زبان انگلیسی, ریاضی و درسهای دیگر با معلمین جفت می کنیم. معلمین ما دانشجویان دانشگاه مریلند و دانشگاهان دیگرهستند. معلمین ما در تدریس زبان انگلیسی تجربه دارند و بیش از ۳۰ زبان صحبت می کنند.

یک زبان را برای ترجمه ی سایت اینترنت انتخاب کنید.

درباره ی ما

صد و پنجاه دانش آموز

بیشتر از سی زبان

چطور کار میکند؟


برای نام نویسی برای معلمی فرم را پر کنید. پس از آن دانش آموز شما با معلم با تلفن یا ویدیو صحبت می کنند.

چه کسانی دارای شرایط هستند؟


شاگردان کودکستان تا کلاس دوازده می توانند اسم بنویسند. این برنامه بیشتر برای شاگرد های "ESOL" در مریلند یا واشنگتون ساخته شده ولی کسانی که انگلیسی صحبت میکنند و بزرگسالان هم می توانند نام نویسی کنند.


معلمهای خصوصی چه کسانی هستند؟


در مریلند OWLS ESOL

دی سی و بقیه ی آمریکا معلم دارد.مایل هستید که داوطلب شوید؟

فرم مخصوص داوطلب شدن برای تدریس را پر کنید.

سوءال دارید؟

به "FAQ" مراجعه کنید یا به esolowls@gmail.com ایمیل بفرستید.